Jeugd Motorcross School > Programma http://jms-belgie.be/home nl JMS PROGRAMMA MET OLDTIMERS 2018 http://jms-belgie.be/home/programma/jms-programma-met-oldtimers-2018 <div class="blockeditor ben_text"> <div class="meta"><div class="submitted">Ingezonden door Peter op zo, 24/09/2017 - 15:00</div></div> <table class="article alignleft"> <tr> <td class="first last column"> <div class="text"> <h2><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-size: 14.5pt;"><span style="font-size: 18pt;"><em>&nbsp;VOOR&nbsp;&nbsp; OP&nbsp;&nbsp;2018 &nbsp;JMS&nbsp;-&nbsp;MET OLD-TIMERS</em></span></span></strong></span><span style="font-size: 12pt;"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></em></span></h2> <p><strong>Inschrijven van 07u00 tot 09u00&nbsp;</strong>&nbsp;</p> <p>DE PILOTEN MOETEN 10 MIN VOOR DE&nbsp;TIJD IN&nbsp;HET RENNERSPARK AANWEZIG ZIJN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <div class="text">Bron: gg</div> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ></div><div style="float:left;" ></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://jms-belgie.be/home/programma/jms-programma-met-oldtimers-2018" target="_blank">lees verder</a></p> Sun, 24 Sep 2017 14:00:00 +0000 Peter 303 at http://jms-belgie.be